δερῶ

δερῶ
δέρω
skin
fut ind act 1st sg (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • δέρω — skin pres subj act 1st sg δέρω skin pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δέρω — βλ. δέρνω …   Dictionary of Greek

  • δεῖρον — δέρω skin aor imperat act 2nd sg δέρω skin pres part act masc voc sg (ionic) δέρω skin pres part act neut nom/voc/acc sg (ionic) δέρω skin imperf ind act 3rd pl (ionic) δέρω skin imperf ind act 1st sg (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δείρῃ — δέρω skin aor subj mid 2nd sg δέρω skin aor subj act 3rd sg δέρω skin pres subj mp 2nd sg (ionic) δέρω skin pres ind mp 2nd sg (ionic) δέρω skin pres subj act 3rd sg (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δείρω — δέρω skin aor subj act 1st sg δέρω skin pres subj act 1st sg (ionic) δέρω skin pres ind act 1st sg (ionic) δέρω skin aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δέρετον — δέρω skin pres imperat act 2nd dual δέρω skin pres ind act 3rd dual δέρω skin pres ind act 2nd dual δέρω skin imperf ind act 2nd dual (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δέρον — δέρω skin pres part act masc voc sg δέρω skin pres part act neut nom/voc/acc sg δέρω skin imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) δέρω skin imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δεῖρε — δέρω skin pres imperat act 2nd sg (ionic) δέρω skin aor ind act 3rd sg (homeric ionic) δέρω skin imperf ind act 3rd sg (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δείρουσι — δέρω skin aor subj act 3rd pl (epic) δέρω skin pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) δέρω skin pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δέρετε — δέρω skin pres imperat act 2nd pl δέρω skin pres ind act 2nd pl δέρω skin imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”